Waarom GTL Fuel?

300_istock_000004051899large.jpgGTL Fuel draagt bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen,  waarbij bewuste keuzes worden gemaakt  om een balans te bereiken tussen People (mens, maatschappij), Planet (milieu) en Profit (winst).

GTL Fuel is bij uitstek geschikt voor gebruik in dieselmotoren welke draaien in dichtbevolkte gebieden en alle situaties waarbij mensen moeten verblijven in een omgeving waarbij contact met emissies van dieselmotoren niet kan worden voorkomen. Voorbeelden zijn stadsdistributie, aannemerij (werken in bijv. tunnels) etc.

GTL Fuel is biologisch afbreekbaar dus ook bij uitstek geschikt in die situaties waarbij morsingen van brandstof (denk aan tanken en defecten aan voertuigen/machines) een direct gevaar vormen voor het milieu.

GTL Fuel draagt bij aan een beter milieu en kan direct ingezet worden, zonder aanpassingen aan voertuigen/machines. Door GTL Fuel te bereiken kunt u dus direct zorgen voor lagere emissies zonder dat er geïnvesteerd hoeft te worden in nieuwe voertuigen/machines.

 300_shell_logo.png