Gezondheids voordelen

GezondheidsvoordelenDoor het toenemende aantal auto’s, vrachtauto’s, stationaire dieselmotoren en “off highway” machines vormen dieseluitlaatgassen heden ten dage een groot probleem in dicht bevolkte gebieden. Wanneer dieselbrandstof verbrandt in een dieselmotor ontstaan er emissies zoals roetdeeltjes en gassen welke duizenden verschillende chemische bestanddelen kunnen bevatten.

Breed onderzoek heeft aangetoond dat mensen die (in hun werk) regelmatig/lang in aanraking komen met dieseluitlaatgassen, bloot staan aan gezondheidsrisico’s. 

GTL Fuel is bijzonder geschikt voor omgevingen waar een verblijf in de uitlaatgassen of dieseldampen niet kan worden vermeden. Gebruikers die eerder gezondheidsproblemen van dieseluitlaatgassen hadden ervaren dat bij gebruik van synthetische brandstoffen deze symptomen sterk verminderen of geheel verdwijnen. Veel voorkomende gezondheidsproblemen als gevolg van langdurig en direct in contact zijn met dieseluitlaatgassen zijn hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van luchtwegen, ogen, neus, keel en huid. GTL Fuel is getest in vergelijking met de meest schone conventionele diesel (Zweedse MK1 diesel welke vele malen schoner is dan de conventionele EN590 diesel) en de resultaten spreken voor zich (zie grafiek*).

Schema

* het voordeel van GTL Fuel ten opzichte van de dieselolie welke in Nederland gebruikt wordt is vele malen groter omdat de MK1 diesel olie al vele malen schoner is dan de EN590 diesel.

 

Schema 3