Milieu voordelen

300_istock_000013973503large.jpgDoordat de GTL Fuel vrijwel geen schadelijke stoffen als o.a. aromaten, PAK’s en zwavel bevat is er sprake van een veel schonere verbranding met veel lagere emissies tot gevolg. De uitstoot van (onverzadigde) koolwaterstoffen, NOx, SOx en deeltjes (PM) is veel lager dan gebruik van conventionele diesel. De hoeveelheid vermindering van schadelijke stoffen is afhankelijk van het type motor (Euro II-VI, Tier/Stage).

GTL Fuel is bovendien biologisch afbreekbaar en niet giftig voor water-organismen.

 

 

EN 590

Shell GTL Fuel

Aromatics

Typ 25 vol-%

Max. 1,0 vol-%

Polyaromatics

Max. 800 ppm

Max. 10 ppm

Olifins

Typ 2-4 vol-%

Max 0,1 vol-%

Sulphur

Max. 10 ppm

 1 ppm

Bio-degradable

No

Yes

Acute toxicity

High

Low

Toxic emissions

High

Low

Raw material

crude oil

Gas