Voordelen van GTL Fuel

 

PEOPLE:

  • Significant minder emissies (aromaten, polycyclische aromaten (PAK’s) etc.)
  • Minder rook, stank en lawaai (afhankelijk van motortype en omstandigheden)

PLANET

  • Lagere emissies (SOx/Nox, PM/roetdeeltjes)
  • Biologisch afbreekbaar

PROFIT

  • Geen investering in nieuwe voertuigen/machines nodig om reductie van emissie te bereiken
  • Kan direct en zonder aanpassingen aan motoren en opslagmiddelen gebruikt worden