Privacyverklaring

De op deze site gegeven informatie is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van het GTL Fuel product. Hoewel deze informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de informatie. 

Lees hier ons privacybeleid.