Van den Berg Olie introduceert GTL Fuel

Nederlandse primeur voor Tiels bedrijf

TIEL - Oliehandel van den Berg in Tiel, leverancier van Shell brandstoffen en smeermiddelen, is met ingang van heden exclusief distributeur van EcoPar GTL Fuel voor dieselmotoren. Daarmee is het Tielse bedrijf het eerste adres is Nederland dat dit milieuvriendelijke alternatief voor fossiele brandstoffen per direct kan leveren. Van den Berg Olie kwam met GTL op de markt naar aanleiding van de vraag naar schonere brandstoffen van zijn klant Bredenoord Aggregaten te Apeldoorn.

De vraag naar energie neemt wereldwijd toe. Omdat daarmee ook de druk op fossiele brandstoffen stijgt, net als de zorg dat de verdere uitstoot van CO2 tot ernstige klimaatveranderingen gaat leiden, wordt de vraag naar alternatieve en schonere brandstoffen steeds groter. Bijkomend voordeel van alternatieve brandstoffen als GTL (Gas To Liquids) Fuel, biobrandstoffen en aardgas is dat Europa minder afhankelijk wordt van de olieproducerende landen.

Oliehandel van den Berg is expert op het gebied van brandstofvraagstukken met betrekking tot dieselmotoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist dit bedrijf als eerste in Nederland met GTL Fuel op de markt komt. Hans van den End, technisch specialist bij Van den Berg Olie: "In het kader van duurzaam ondernemen, groeit de vraag naar schonere brandstoffen. Met de introductie van GTL Fuel, gemaakt uit het afvalproduct affakkelgas, kunnen we aan die vraag voldoen. We lopen daarmee vooruit de ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijke brandstoffen voor gebruik in dieselmotoren."

Omdat het lang houdbare GTL Fuel aanzienlijk minder schadelijke stoffen bevat dan conventionele diesel is het veel vriendelijker en gezonder voor mensen die beroepsmatig veelvuldig en langdurig worden blootgesteld aan emissies van dieselmotoren. Dat maakt GTL Fuel eveneens bijzonder geschikt voor gebruik in dichtbevolkte gebieden, afgesloten ruimtes en milieugevoelige locaties. Het biologisch afbreekbare GTL, dat daarmee niet schadelijk is voor in het water levende organismen, kan bovendien in bestaande dieselmotoren gebruikt worden, waardoor dure aanpassingen aan voertuigen of machines niet nodig zijn.

Bredenoord Aggregaten in Apeldoorn, toonaangevend in tijdelijke en permanente energievoorzieningen, geldt als voorloper op het gebied van het duurzaam opwekken van elektriciteit. Bredenoord is dan ook het eerste bedrijf in Nederland dat GTL Fuel commercieel inzet, onder andere bij de energievoorziening van evenementen.